Home > Nieuws > Meedingen naar opdrachten in een aanbestedingsprocedure wordt eenvoudiger en transparanter.